(+420) 603 367 613

V prvním článku z této dvoudílné série Nemovitosti I – prodej a koupě bylo vysvětleno, co se rozumí nemovitou věcí, kde se nemovité věci evidují a jakým způsobem je s nimi možno nakládat. Článek se dále věnoval problematice prodeje a koupě nemovitých věcí. V tomto navazujícím článku se dočtete o darování nemovitých věcí a rovněž o směně nemovitých věcí, která se v praxi nevyskytuje tak často, ale v mnoha případech je vhodným řešením.

Darování nemovitých věcí

Jedná se zřejmě o nejčastěji používaný způsob převodu vlastnického práva mezi osobami blízkými, a to z důvodu daňových osvobození, která jsou blíže uvedena v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Darování nebo také bezúplatný převod vlastnického práva je v občanském zákoníku upraven poměrně stručně avšak jasně, a to v ustanoveních § 2055 a následujících občanského zákoníku. 

Ve všech případech zmíněných v tomto článku je pro převod vlastnického práva k věci zapsané do katastru nemovitostí nutné uzavřít smlouvu v písemné formě. Předmětem takové smlouvy je pak ujednání kdo komu a co bezúplatně převádí do vlastnictví. Byť se v případě darovací smlouvy jedná o poměrně jednoduchou záležitost, vždy doporučujeme, aby byla sepsána člověkem s právním vzděláním, ideálně pak advokátem, který je pro poskytování právních služeb pojištěn.

V případech, kdy si účastníci smlouvy sepíší smlouvu sami, se nejčastěji objevují chyby ve specifikaci nemovitostí. Ty je potřeba označit a specifikovat v souladu s katastrálním zákonem. Pokud tomu tak není, katastrální úřad vklad práva na základě vadné smlouvy zamítne, přičemž je nutné uvést, že ve smlouvě po zahájení vkladového řízení není možné cokoli upravovat.

Pokud máme smlouvu sepsanou a podepsanou, je možné ji podat na katastrální úřad. Nezapomeňte, že podpisy na smlouvě určené pro katastrální úřad musí být úředně ověřeny. Podpisy je možné ověřit na pobočkách České pošty, které poskytují službu Czech POINT, dále u notáře anebo u advokáta, který Vám smlouvu sepsal. V mém případě úřední ověření podpisů zajišťuji jako součást právních služeb.

Smlouva však není to jediné, co je potřeba na katastrální úřad přinést. Nutností je také návrh na vklad práva do katastru nemovitostí, který nejjednodušeji vytvoříte v internetové aplikaci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Na návrhu na vklad není třeba ověřovat Vaše podpisy. V rámci mých služeb je příprava návrhu na vklad samozřejmostí.

V jednoduchém případě Vám tedy při darování postačuje darovací smlouva a návrh na vklad. Pokud však smlouva odkazuje na nějakou listinu, kterou katastrální úřad vyžaduje, je potřeba ji uvést jako přílohu a k návrhu na vklad ji přiložit. 

S darováním se v moha případech pojí i zřizování věcných břemen, kdy nejčastějším případem je zřízení služebnosti užívacího práva. Jako příklad lze uvést následující. Rodiče Vám chtějí darovat jejich dům, avšak chtějí mít jistotu, že v tomto domě budou moci dožít. V takovém případě darovací smlouva obsahuje přímo sjednání bezúplatného doživotního užívání nemovitých věcí pro dárce. Toto věcné břemeno se do katastru nemovitostí zapíše v rámci jednoho řízení spolu s převodem vlastnického práva.

V případě darování nemovitých věcí je dále nutné uhradit katastrálnímu úřadu správní poplatek ve výši 2.000,- Kč. Tento poplatek se hradí za každý podaný návrh. Vzhledem k tomu je kupříkladu vhodné spojit darování nemovitých věcí a zřízení věcného břemene do jedné smlouvy. V případě, že byste měli zvlášť darovací smlouvu a zvlášť smlouvu o zřízení věcného břemene, bylo potřeba nejen vytvořit dva návrhy na vklad, ale také uhradit katastrálnímu úřadu dvakrát správní poplatek.

Směna nemovitých věcí

Směna je dalším závazkem, při němž dochází k převedení věci do vlastnictví jiného. Nejedná se o příliš využívaný institut, jelikož případů, kdy lze směnnou smlouvu uzavřít není mnoho. Jak plyne ze samotného názvu i z ustanovení § 2184 občanského zákoníku, jedná se o závazek jedné strany převést vlastnické právo k věci druhé straně výměnou za závazek druhé strany převést vlastnické právo k jiné věci první straně.

Nejlépe si lze směnu vysvětlit na případu mezi dvěma sousedy, kteří mají za domem zahrady, avšak pozemky nejsou správně uspořádány. Sousedi ví, že kdyby si své zahrady směnili, bylo by uspořádání pozemků vhodnější pro oba. Z tohoto důvodu se rozhodnout uzavřít směnnou smlouvu.

V případě směny nemovitých věcí zapsaných do katastru nemovitostí se stejně jako v případě darovací smlouvy a kupní smlouvy vyžaduje uzavření směnné smlouvy v písemné formě. Občanský zákoník dále říká, že na směnu se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku týkající se kupní smlouvy. Co do obsahu se tak bude směnná smlouva nejvíce podobat kupní smlouvě.

Z uvedeného plyne, že v i případě uzavírání směnné smlouvy je třeba jednat obezřetně. Byť bude nejčastější směna nemovitostí s obdobnou hodnotou, nejedná se o pravidlo. V případě, kdy jedna ze stran směňuje pozemky ve vyšší hodnotě, dohodnou se smluvní strany na finančním vyrovnáni. Stejně jako v případě kupní smlouvy je více než vhodné, aby bylo finanční vyrovnání realizováno prostřednictvím advokátní úschovy, která poskytne oběma stranám stejné záruky.

Co bylo v předchozím článku napsáno o kupní smlouvě, je téměř ve všech ohledech použitelné i pro směnnou smlouvu, když lze rovněž ve směnné smlouvě sjednat věcná břemena, smluvní pokuty či vzdání se práv z vad.

Směnná smlouva je v podstatě dvěma kupními smlouvami, které jsou vtěleny do jednoho dokumentu. Výhodou pak je, že všechna práva a povinnosti jsou uvedeny v jedné smlouvě a na katastru nemovitostí se vede pouze jedno vkladové řízení, tudíž se platí pouze jeden správní poplatek ve výši 2.000,- Kč.

Stejně jako v případě darování je nutné na směnné smlouvě úředně ověřit podpisy smluvních stran a smlouvu předložit katastrálnímu úřadu spolu s vyplněným a podepsaným návrhem na vklad.

Doufám, že pro Vás byl tento článek alespoň částečně užitečný a našli jste v něm odpovědi na Vaše otázky. Samozřejmě tímto článkem nelze odpovědět, na vše, co by mohlo jeho čtenáře zajímat, ale v takovém případě, se na mě neváhejte obrátit a Váš případ budu řešit individuálně.

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je ......

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: ......

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.