(+420) 603 367 613

V prvním článku z této dvoudílné série Vymáhání pohledávek I – předžalobní výzva a soud bylo vysvětleno postavení dlužníka a věřitele, jakož i vhodný postup před půjčením finančních prostředků. Článek se dále zaměřoval na vymáhání pohledávek v předžalobní fázi a v řízení před soudem.

V tomto článku Vás seznámím s možnostmi vymáhání pohledávek v případech, kdy je již soudní řízení úspěšně skončeno, avšak dlužník stále svou pohledávku nezaplatil. V takovém případě má věřitel stále šance, že bude jeho pohledávka uspokojena. Je však potřeba počítat s tím, že uspokojení může být i nulové, když záleží zejména na majetkových poměrech dlužníka a někdy i na jeho ochotě.

Postoupení pohledávky

Než si představíme možnosti věřitele, jejichž prostřednictvím se může domoci peněz přímo od dlužníka, zmíním na úvod možnost postoupení pohledávky či prodeje pohledávky. Postoupením pohledávky dochází ke změně v osobě věřitele. Pokud již nemáte zájem dále vymáhat peníze po dlužníkovi, můžete přistoupit k této variantě.

Pohledávku lze postoupit bezúplatně nebo za úplatu. V praxi se bude nejčastěji jednat o úplatné postoupení pohledávky, tzv. prodej pohledávky. Celá tato transakce spočívá v tom, že osoba zabývající se odkupem a vymáháním pohledávek Vám zaplatí většinou část Vaší pohledávky a Vy jí za to převedete veškerá práva s pohledávkou spojená.

V důsledku prodeje pohledávky dostanete peníze hned a nemusíte dále řešit vymáhání po dlužníkovi. Očekávejte však, že osoba kupující Vaši pohledávku Vám nezaplatí celou výši dluhu, a to z důvodu, že ponese další náklady s vymáháním spojené a převezme rizika případného neuspokojení pohledávky.

Postoupení pohledávky doporučuji konzultovat s advokátem, jelikož by mohla nastat situace, kdy by se obrátilo proti Vám. Ne vždy se totiž zbavíte úplné odpovědnosti a ručení za dobytnost pohledávky.

Exekuční řízení

Nejběžnějším postupem, který věřitelé volí, je vymáhání pohledávky v exekučním řízení. K zahájení exekučního řízení je potřeba vybrat exekutora a doručit mu návrh na zahájení exekuce, jehož přílohou bude exekuční titul. Exekučním titulem bývá nejčastěji soudní rozhodnutí. Jako další exekuční tituly lze uvést kupříkladu rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti nebo jiná vykonatelná rozhodnutí, jejichž výkon připouští zákon.

Poté co soud posoudí Váš návrh a neshledá v něm vady, nařídí exekuci a jejím vedením pověří vybraného exekutora. Výhodou exekučního řízení je, že dále se v podstatě již o nic nestaráte. Exekutor prověří dlužníka, činí kroky ke zjištění jeho majetku a vyzve jej k dobrovolnému splnění dluhu.

Pokud dlužník na výzvu exekutora svůj dluh nezaplatí, rozhodne exekutor o způsobu vedení exekuce. Podle zjištění exekutora se pak exekuce vede kupříkladu formou srážek ze mzdy, postihnutím bankovních účtů či prodejem movitých nebo nemovitých věcí.

Ani exekuce ale nemusí být úspěšná. Coby věřitel musíte počítat i s variantou neúspěšné exekuce, když v takovém případě, existuje možnost, že náklady exekuce budou vymáhány právě po Vás coby věřiteli. Ve většině případů se jedná o exekuce, kdy je dlužník zcela nemajetný, nepracuje a mnohdy je proti němu vedeno několik exekučních řízení. Před podáním exekučního návrhu tak doporučuji alespoň prověřit dlužníka v centrální evidenci exekucí, když toto může být vodítko pro rozhodnutí, zda exekuci navrhnout či nikoli.

Soudní výkon rozhodnutí

Soudní výkon rozhodnutí je velice podobný exekučnímu řízení, přesto se jedná o neefektivní způsob řešení. Existuje totiž jeden zásadní důvod, proč raději zvolit exekuční řízení. Jak bylo výše uvedeno, exekutor v rámci své činnosti dohledává majetek dlužníka a podle toho volí způsob provedení exekuce. V případě soudního výkonu rozhodnutí tento postup však neplatí.

V návrhu na zahájení soudního výkonu rozhodnutí je potřeba označit konkrétní majetek dlužníka a navrhnout způsob provedení výkonu rozhodnutí. Podmínkou tedy je, že věřitel má povědomí o majetku dlužníka, když v návrhu musí přesně označit bankovní účet, movitý majetek, nemovitý majetek či zaměstnavatele dlužníka. Další výhodou exekučního řízení je, že exekutor může v průběhu řízení měnit způsob provedení exekuce. Takovou možnost soud pří výkonu rozhodnutí nemá a výkon rozhodnutí provede způsobem, který mu v úvodu navrhnete.

Soudní výkon rozhodnutí tedy s ohledem na uvedené není vhodným řešením.

Insolvenční řízení

Poslední možností, jak dosáhnout uspokojení své pohledávky, je v rámci insolvenčního řízení. Insolvenční řízení se nejčastěji zahajuje na návrh dlužníka, ale může být zahájeno i na návrh věřitele, který ovšem musí splnit zákonem přepokládané podmínky.

Insolvenční řízení je pro dlužníka v drtivé většině případů výhodnější, než když je proti němu vedeno několik exekučních řízení. Insolvenční řízení je jakási stopka pro nárust dluhů dlužníka, přičemž má dlužníkovi pomoci s jeho ekonomickou krizí. Nejčastějším způsobem insolvenčního řízení je tzv. oddlužení. Na konci oddlužení je dlužník, v případě splnění zákonných podmínek, osvobozen od dalšího hrazení pohledávek, které věřitelé přihlásili do insolvenčního řízení.

A právě zde narážíme na zásadní problém. Aby byla pohledávka věřitele v insolvenci uspokojena, je potřeba, aby ji do insolvenčního řízení přihlásil. V případě, že tak věřitel neučiní, nebude jeho pohledávka uspokojována a v případě oddlužení dlužníka, nebude povinen ji věřiteli dále hradit. V této souvislosti je také potřeba upozornit, že dlužník v průběhu insolvence nemůže uspokojovat věřitele, kteří se do insolvence nepřihlásili a jejichž pohledávky vznikly před zahájením insolvenčního řízení.

Pokud Vám někdo dluží peníze, doporučuji pravidelně kontrolovat insolvenční rejstřík, který je veřejně dostupný. Pokud zjistíte, že u Vašeho dlužníka bylo zahájeno insolvenční řízení, neváhejte se obrátit na advokáta, který Vám se vším pomůže, zejména pak s přihlášením pohledávky do insolvenčního řízení.

Pamatujte, že své pohledávky můžete přihlásit po omezenou dobu stanovenou soudem. Pokud tak neučiníte, už nikdy nemusíte své peníze vidět. Přihlásit lze pohledávku vykonatelnou i nevykonatelnou, tedy i pohledávku k níž nemáte rozhodnutí soudu, kterým by Vám byla přiznána. Dále je třeba zmínit, že pohledávky se do řízení nepřihlašují automaticky, a to ani v případě, že se za účelem jejich vymožení vede exekuční řízení.

Jelikož v insolvenčním řízení dochází k uspokojování několika věřitelů současně, musíte počítat s tím, že pohledávky jsou ve výši 100 % uhrazeny jen zřídka.

Doufám, že pro Vás byl tento článek alespoň částečně užitečný a našli jste v něm odpovědi na Vaše otázky. Samozřejmě tímto článkem nelze odpovědět, na vše, co by mohlo jeho čtenáře zajímat, ale v takovém případě, se na mě neváhejte obrátit a Váš případ budu řešit individuálně.

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je ......

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: ......

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.